ADHD

Vi utreder, behandlar och följer upp barn och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD. Vi samarbetar med skolor, arbetsterapeuter och logopeder.

För att göra en korrekt bedömning behöver vi följande underlag:

  • Remiss från skolläkare med en beskrivning av problematiken samt medicinsk och social bakgrund.
  • Pedagogiskt underlag från förskola/skola
  • Skattningsformulär från förskola/skola samt föräldrarna
  • Hälsovårdsjournal från BVC/skola

Vid behov av skattningsformulär, se länk nedan:

5-15 formulär – Nordiskt skattningsformulär för vårdnadshavare gällande utredning av barns utveckling och beteende.
SNAP-IV-formulär – Skattningsformulär för lärare och vårdnadshavare.

adhd

Rinkeby BUMM | Hindertorps gränd 22, 163 72 SPÅNGA